Rețeta de dormit a bunicului

Rețeta de dormit a bunicului

Rețeta de dormit a bunicului

O poveste scrisă de Andreas Rockener


Micuța focă Samuel locuia cu părinții într-o căsuță de pe malul mării. În fiecare seară, în timp ce stătea întins în pat, Samuel asculta sunetul mării. Freamătul valurilor era cântecul de noapte bună al lui Samuel. Astfel, reușea să adoarmă repede și visa ceva frumos.

În această seară mama și tata erau plecați. Bunicul îl duse pe Samuel la culcare, dar Samuel nu putea adormi. Marea nu fremăta.

Fără foșnetul mării, Samuel rămânea treaz. Bunicul se duse pe plajă și se uită la valuri. Marea era netedă ca oglinda. Nu se zărea nici un val. Era o liniște deplină. Bunicul îngenunche pe nisip. Trase cu putere aer în piept și începu să sufle pe mare mici vălurele. Dar nu reuși să facă marea să freamăte.

Bunicul se dezbrăcă și sări în apă. Încercă să facă valuri cât putu el de mult. Dar nu reuși decât să împroaște apa, nu să facă marea să freamăte.

Bunicul aduse rățușca din cada lui Samuel. Micuța rățușcă galbenă vâsli dornică prin apă și făcu mici valuri. Dar nu reuși să facă marea să freamăte. Adevăratul freamăt al mării era mult mai puternic. 

Bunicul oftă. Se șterse și se așeză pe plajă. Luna păru să îi zâmbească.

- Ce e oare de râs? mormăi bunicul.

Atunci luna îi trimise o rază strălucitoare. Și astfel, bunicul văzu că în nisip zăceau câteva scoici mari. Le luă în mână și îi veni o idee. Puse una dintre ele la ureche. În scoică se putea auzi freamătul mării! Minunat! Exact ce îi trebuia lui Samuel. Se întoarse în casă.

Samuel stătea în pat, încă treaz.

- Ți-am adus freamătul mării, spuse bunicul, care meșteri repede o cască pentru Samuel. 

Samuel ascultă cântecul mării.

- Mulțumesc, bunicule, șopti el.

Apoi adormi mulțumit. La fel și bunicul. Samuel visă valuri uriașe și sălbatice.

Somn ușor!

Mai multe povestioare ideale pentru un moment liniștit și cald în familie, înainte de culcare găsiți în Pixi. Marea carte cu povești de noapte bună

Comentarii